Saturday, July 13, 2024

Senator Tokunbo Afikuyomi

September 2, 2023

Tinubu definitely graduated from Chicago State University

Tinubu undeniably has many skeletons in his closet, but Chicago State University isn’t one of them.

President Bola Tinubu